Privacy Policy

PERSONVERN!

Personvern

Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Afrodisia.no og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Afrodisia er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Afrodisias grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Opplysninger du selv gir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, alder, kjønn, geografisk plassering, e-postadresse, mobilnummer samt eventuelt andre sensitive personopplysninger du velger å dele. Eksempler på sensitive personopplysninger er rase, etnisk opprinnelse, politisk standpunkt, religiøs overbevisning, interesser, vaner eller daglige gjøremål og rutiner. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

Din enhet og din internett-tilkobling
Vi kan registrere teknisk informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

Bruk av tjeneste eller kjøp
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som inn- og utlogging, hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene samt kjøp av medlemskap eller andre tjenester hos oss.

Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

Analyse og kategorisering
Vi utvikler ikke analyser basert på din informasjon og deler heller ikke informasjon med 3. part som kan utlede i dette.

Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av opplysninger
Vi deler IKKE i noe tilfelle personopplysninger med andre selskaper. Det kan forekomme at vi deler informasjon med myndigheter etter rettslig begjæring. Dette er først og fremst for å gi deg en bedre og tryggere brukeropplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

Ved mistanke om lovbrudd
Informasjon vil kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring som følge av rettslig forpliktelse, domstolsbeslutning, myndighetsregulering eller dersom slik utlevering er nødvendig for å bistå ved etterforskning av lovbrudd eller annen juridisk etterforskning i Norge eller i utlandet. Hvis det foreligger mistanke om at du har begått et lovbrudd i forbindelse med bruken av kontoen din eller Tjenesten, kan opplysninger bli utlevert til myndighetene på forespørsel. Vi vil også kunne utlevere informasjon for å avklare konkrete tvister.

Ved flytting, salg eller overdragelse
Personopplysninger kan bli overført til tredjepart i tilfelle virksomheten, eller en del av virksomheten og personopplysninger som behandles i forbindelse med denne delen, selges, flyttes eller overdras.

Lagring og utsortering av personopplysninger
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen som beskrevet i disse personvernpolicyene. Personopplysningene dine blir sortert ut eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for de formålene de er samlet inn for.

Sletting av personopplysninger
Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

– Lov om bokføring
– Ordredata iht. angrerett
– Ordredata iht. garantier.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via kontaktskjema.

Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Hvis du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring dersom du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

Lokal lagring av data og cookies
Afrodisia benytter teknologi (for eksempel cookies) som muliggjør lokal lagring og tilgang til opplysninger på din datamaskin og andre enheter (for eksempel mobil og nettbrett). Slik teknologi brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenesten skal fungere og dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten. Ved å benytte Afrodisia.no samtykker du i at vi kan plassere cookies i din nettleser.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

© Afrodisia.no 2022 All rights reserved.